2

Jak skoncovat s hladem

ŘÍM – Chronickým hladem trpí na celém světě nejméně 842 milionů lidí – to je pokles o téměř 1,5% oproti 854 milionům lidí odhadovaným pro roky 2010-2012. Ačkoliv tedy došlo k jistému pokroku, svět musí stále ujít dlouhou cestu, než se mu podaří vymýtit nedostatečnou výživu.

V době, kdy se vedoucí světoví představitelé snaží stanovit nejlepší cestu vpřed, může zpráva, kterou letos společně vydaly Organizace OSN pro výživu a zemědělství, Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj a Světový potravinový program, posloužit jako důležitý zdroj. Studie s názvem „Stav potravinové nebezpečnosti na světě“ (SOFI 2013) poskytuje aktualizované odhady podvýživy a pokroku při dosahování cílů stanovených pro problematiku hladu Rozvojovými cíli tisíciletí (MDG) a Světovým potravinovým summitem (WFS).

V oblasti MDG je pokrok nerovnoměrný. Mnoho zemí v rozvojovém světě – kde žije 827 milionů podvyživených lidí (oproti 838 milionům v letech 2010-2012) – se sice přiblížilo k cíli v podobě snížení podílu hladovějících lidí do roku 2015 na polovinu oproti úrovni roku 1990, avšak průměrné tempo poklesu nebude stačit ke splnění tohoto cíle v příštích dvou letech. Ambicióznější cíl WFS snížit celkový počet hladovějících lidí ve světě na polovinu je ještě vzdálenější – počet podvyživených osob klesl od období let 1990-1992 pouze o 17%.