Paul Lachine

John Stewart Mill vs. Evropská centrální banka

BERKELEY – Jedno z nepěkných tajemství ekonomie je, že neexistuje nic jako „ekonomická teorie“. Jednoduše neexistují žádné skálopevné principy, o něž by člověk mohl opřít výpočty osvětlující ekonomické pochody v reálném světě. Toto omezení ekonomických znalostí bychom neměli pouštět ze zřetele právě teď, když celosvětové nutkání k fiskální šetrnosti řadí nejvyšší rychlost.

Kupříkladu biologové na rozdíl od ekonomů vědí, že každá buňka funguje v souladu s instrukcemi k syntéze proteinů, vepsanými do její DNA. Chemici vycházejí z toho, co jim Heisenbergův a Pauliho princip, doplněné o třírozměrnost prostoru, říkají o stabilním uspořádání elektronů. Fyzici se opírají o čtyři základní přírodní síly.

Ekonomové nic takového nemají. „Ekonomické principy“, na nichž stojí jejich teorie, jsou podvod – nejde o elementární pravdy, ale o pouhé knoflíky, s nimiž člověk kroutí a otáčí tak, aby z analýzy vyšly „správné“ výsledky.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/tA5JOsY/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.