Emmanuel Dunand/ Getty Images

Van oorlog naar werk

OXFORD – Er kan niet worden ontkend dat conflicten verreikende negatieve gevolgen hebben, onder meer voor de werkgelegenheid. Maar het heersende inzicht in de relatie tussen conflicten en werkgelegenheid erkent de complexiteit van deze relatie niet – een tekortkoming die een effectief werkgelegenheidsbeleid is kwetsbare staten ondermijnt.

De conventionele wijsheid is dat conflicten banen vernietigen. Bovendien moet de schepping van werkgelegenheid een centraal onderdeel zijn van ieder beleid na conflicten, omdat werkloosheid tot nóg meer conflicten kan leiden als jonge mensen bevestiging en economische beloning zoeken in gewelddadige bewegingen. Maar hoewel dit zeker logisch klinkt, zijn deze veronderstellingen, zoals ik in een paper uit 2015 uiteen heb gezet, niet noodzakelijkerwijs geheel en al correct.

De eerste veronderstelling – dat gewelddadige conflicten banen vernietigen – gaat voorbij aan het feit dat ieder conflict uniek is. Sommige, zoals de burgeroorlog in Sri Lanka in 2008-2009, zijn geconcentreerd in een betrekkelijk klein gebied, waardoor een groot deel van het land – en dus de economie – onaangeroerd blijven.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/4QY44Ps/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.