7

Čína je stále číslo dvě

CAMBRIDGE – Novinové titulky hlásaly tento týden do celého světa zlomový okamžik pro globální ekonomiku. Jak uvedl deník Financial Times, „Čína má nakročeno k tomu, aby letos předstihla USA v roli vedoucí světové hospodářské mocnosti“. Je to překvapivá událost – nebo by alespoň byla, pokud by toto tvrzení nebylo od základu mylné. Ve skutečnosti zůstávají největší národní ekonomikou světa s velkým náskokem USA.

Informace byla založena na zprávě, kterou 29. dubna vydal Mezinárodní srovnávací program (ICP) Světové banky. Činnost ICP je mimořádně hodnotná. Dychtivě očekávám a používám jeho nové odhady zveřejňované přibližně jednou za šest let, a to včetně pohledu na Čínu.

Údaje ICP porovnávají HDP jednotlivých zemí s využitím směnných kurzů přepočtených na paritu kupní síly (PPP), tedy nikoliv s využitím tržních kurzů. Tento postup je správný, když při měření životní úrovně zohledňujeme reálný (o inflaci očištěný) příjem na obyvatele. Zároveň je však nesprávný, když se zaměřujeme na národní důchod s cílem změřit váhu dané země v globální ekonomice.