10

Subvenční past

CAMBRIDGE – Není mnoho politik, při nichž by se dobré hospodaření dostávalo do tak přímého střetu s dobrou politikou jako v případě subvencování potravin a energií. Problém finančně neudržitelných subvencí je teď v popředí zájmu tří nejvýznamnějších nových lídrů světa: egyptského prezidenta Abd al-Fattáha as-Sísího, indonéského prezidenta-čekatele Joko Widoda, zvaného „Jokowi,“ a indického premiéra Nárendry Módího.

Sísí se k nutnosti seškrtat subvence staví lépe, než se dalo čekat. Módí si naopak vede hůř, než se předpokládalo – dokonce torpéduje dlouho očekávanou dohodu se Světovou obchodní organizací. U Jokowi je na hodnocení příliš brzy.

Sísí v červenci dokázal něco, co se v Severní Africe a na Blízkém východě podařilo jen hrstce lídrů: zostra osekal dlouholeté palivové subvence a nechal ceny stoupnout o 41-78 %. Kupodivu se neuskutečnilo mnoho protestů.

Reformu naléhavě potřebuje i egyptský program potravinových subvencí, který stojí přes pět miliard dolarů ročně. Cena chleba je držena tak nízko, že se jím často krmí dobytek. Dřívější pokusy omezit takové subvence vyústily v severoafrických zemích v nepokoje, či dokonce ve svržení vlády. Sísího vláda však, zdá se, postupuje i v této věci. Subvencování pečiva už bylo sníženo o 13 %.