3

Naše poslední šance na bezpečnou planetu

MELBOURNE – Lidstvu už téměř vypršel čas na řešení změny klimatu. Vědci upozornili, že vzestup teplot o 2º Celsia nad předprůmyslové úrovně posune Zemi do nebezpečného, neprobádaného území. Přesto jsme v současnosti na cestě k nárůstu o 4º či víc ještě v tomto století. Nadešla poslední šance s tím něco udělat.

Poslední naděje přijde v Paříži v prosinci 2015 při setkání vlád světa na 21. výročním shromáždění OSN věnovaném změně klimatu. Tentokrát to ovšem bude jiné. Buď se vlády shodnou na rozhodném postupu, jak slíbily, anebo se za rokem 2015 budeme ohlížet jako za okamžikem, kdy nám příčetnost podnebí protekla mezi prsty.

Roku 1992 světové vlády přijaly Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu, v níž přislíbily předejít „nebezpečnému antropogennímu [tj. člověkem vyvolanému] narušování klimatické soustavy“ snížením tempa emisí skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého. Avšak přestože úmluva roku 1994 vstoupila v účinnost, tempo emisí skleníkových plynů, včetně CO2, se od té doby ve skutečnosti zvýšilo.

Roku 1992 se spalováním uhlí, ropy a plynu a výrobou cementu celosvětově uvolnilo do atmosféry 22,6 miliard tun CO2. Roku 2012, pro nějž jsou dostupná nejnovější srovnatelná data, dosáhly emise 34,5 miliard tun. Lidstvo člověkem vyvolanou změnu klimatu nepotlačilo, nýbrž urychlilo.