3

Proč se Bill Gates plete

NEW YORK – Ve své recenzi chybami poseté a neaktuální knihy Niny Munkové se Bill Gates podivně odchyluje od rigorózního přístupu k měření a hodnocení, který charakterizuje neocenitelnou činnost jeho nadace. Jednoduše přejímá tvrzení Munkové, že Projekt vesnic tisíciletí (MVP) – rozvojový projekt, jenž probíhá ve více než 20 afrických zemích – neuspěl. Ve skutečnosti tento projekt vzkvétá.

Tato důvěřivost je zarážející. Kniha Munkové pokrývá pouze malý výsek z první poloviny desetiletého projektu a pouze dvě ze dvanácti vesnic. Autorka navíc ve vesnicích tisíciletí nikdy „dlouhou dobu nežila“. Trávila v nich v průměru asi šest dní v roce – zhruba 36 dní za dobu šesti let – a obvykle vesnice navštěvovala na 2-3 dny. Kromě toho přijížděla jako reportérka časopisu Vanity Fair , která neměla žádný výcvik ani zkušenosti z oblasti veřejného zdraví, zemědělství, ekonomie či rozvoje Afriky.

Ještě horší je, že postřehy Munkové byly často přinejmenším značně zveličené tak, aby působily na čtenáře. Opravdu Bill Gates věří tomu, že jsem prosazoval určité konkrétní plodiny, aniž bych se staral o to, zda pro ně existuje trh, nebo že jsem ve svých průběžných radách vládním činitelům nebral v úvahu státní zdanění? O zemědělských strategiích a výběru v MVP navíc rozhodovali afričtí agronomové, z nichž někteří patří k nejlepším v Africe – a často spolupracovali s Billovým zemědělským personálem v jeho Alianci za zelenou revoluci v Africe (AGRA).

Billa jistě potěší, že MVP bude příští rok – tedy v době jeho ukončení (a také v době ukončení Rozvojových cílů tisíciletí) – řádně a profesionálně vyhodnocen. Toto hodnocení bude vycházet ze značného objemu dat nashromážděných v uplynulém desetiletí a z rozsáhlého nového souboru dat, která budou shromážděna v roce 2015. Navíc bude hodnocení obsahovat i srovnání s oblastmi kolem vesnic tisíciletí. Ostatně doufám, že nám Nadace Billa a Melindy Gatesových pomůže uskutečnit podrobný a nezávisle dozorovaný výzkum potřebný k plnému vyhodnocení tohoto složitého projektu.