Za hlubokou dekarbonizaci

NEW YORK – Pohleďme, co se minulý měsíc po celém světě dělo. Na přední stránky novin pronikla vlna veder v Austrálii, když teploty dosahující 45° Celsia přerušily tenisový turnaj Australian Open. Extrémní sucho v Kalifornii donutilo tamního guvernéra vyhlásit stav ohrožení. Rozsáhlé povodně v Indonésii připravily o život desítky lidí a desetitisíce dalších vyhnaly z domovů. Uhelný smog v Pekingu přiměl tamní obyvatele zůstat doma, uzavřel dálnice a odklonil lety. Takové události jsou každodenní výstrahy světu: probuďte se, než bude pozdě.

Vstoupili jsme do věku udržitelného rozvoje. Buď s planetou uzavřeme mír, anebo rozvrátíme svou těžce vydobytou prosperitu. Volba se zdá jasná, ale podstatné jsou činy, ne slova. Lidstvo dál kráčí po cestě zmaru, vedeno krátkodobou hamižností a nevědomostí.

Globální environmentální krize z velké části (byť ne zcela) plyne z celosvětového energetického systému založeného na fosilních palivech. Přes 80 % veškeré primární energie na světě pochází z uhlí, ropy a plynu. Když se tato fosilní paliva spalují, uvolňují oxid uhličitý, který pak mění klima planety. Fyzikální základy těchto dějů jsou známé už víc než sto let.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/fjOmtIbcs