0

De lange weg naar overeenstemming met Iran

MADRID – De meest recente ronde onderhandelingen in Geneve tussen Iran en de P5+1 (de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad plus Duitsland) heeft een voorzichtig optimisme teweeg gebracht. Er lijkt een ‘window of opportunity’ te zijn geopend om overeenstemming te bereiken over Irans atoomprogramma. Alhoewel de details van de ontmoeting niet openbaar zijn is het relatieve succes ervan duidelijk, daar de partijen elkaar opnieuw ontmoeten op 7 en 8 november.

Toenadering tussen Iran en het Westen (bovenal tussen Iran en de Verenigde Staten) zou door het hele Midden-Oosten positieve geostrategische consequenties hebben. Iran heeft natuurlijk nog een lange weg te gaan om een permanente verbetering in haar relaties tot het Westen te bewerkstelligen; maar wat Iran moet doen is niet de enige belemmering. Ook met andere strategische actoren moet rekening gehouden worden.

Zonder twijfel zal Israël een groot obstakel zijn in het bereiken van een overeenkomst. Op het zelfde moment dat in Geneve de onderhandelingen begonnen, zei premier Benjamin Netanyahu in de Knesset (het Israëlische parlement) dat de mogelijkheid van een preventieve aanval op de Iraanse nucleaire faciliteiten nog niet uitgesloten kon worden.

Netanyahu heeft van het Iraanse atoomprogramma zijn hoogste prioriteit gemaakt op het gebied van buitenlands beleid. Hij is achterdochtig over de Iraanse intenties en wil dat de nucleaire energiecentrales volledig ontmanteld worden. De angst is dat zo lang Iran vasthoudt aan ook maar enige nucleaire capaciteit (zelfs voor gebruik voor burgers) het atoomwapens zou kunnen ontwikkelen die Israël zouden kunnen bedreigen. Zoals Netanyahu duidelijk maakte op de Algemene Vergadering van de VN op 1 oktober, vertrouwen Israëlische overheidsfunctionarissen de koersverandering van de nieuwe Iraanse regering niet.