3

Mondiale Europese veiligheid

MADRID – Mondiale veiligheid (een veilige en vreedzame omgeving, vrij van conflict) is een publiek goed. Met andere woorden; alle landen en burgers ter wereld hebben er voordeel bij, of ze er nu aan bijdragen of niet. Met dit gegeven in het achterhoofd is het voor de hand liggend dat er veel z.g. free riders zijn (zij die de voordelen van het goed genieten, zonder er in te investeren). Maar als het op mondiale stabiliteit aankomt kan de wereld zich eenvoudigweg geen free-riding Europa veroorloven.

Zeker, door het gewelddadige verleden van Europa is de grootste bijdrage van de Europese Unie aan de internationale veiligheid de verzekering van stabiliteit in de eigen regio geweest. Vandaag de dag, bijna een eeuw na het uitbreken van de eerste wereldoorlog, zijn vrede en stabiliteit diep in Europa verankerd.

Andere regio’s echter blijven instabiel. Strategische kruidvaten als het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië bijvoorbeeld ontberen de regionale veiligheidsstructuren waar Europa mee begiftigd is. De geografische nabijheid van het Midden-Oosten betekent dat Europa het niet kan negeren, terwijl het dwaas zou zijn om het economische gewicht van Zuidoost-Azië te onderschatten.

De EU is de grootste economie ter wereld, met een jaarlijks bbp van meer dan 15,5 biljoen euro, en het is de grootste handelsmacht, verantwoordelijk voor 20% van de wereldhandel. Het is duidelijk dat de EU zijn bijdrage aan de mondiale veiligheid zou moeten willen vergroten, verder dan door alleen de vrede bewaren tussen de lidstaten. Dit is geen tijd voor Europa om op zijn lauweren te gaan rusten, vooral met een Verenigde Staten die zich uit twee oorlogen aan terugtrekken zijn en te maken heeft isolationistische neigingen.