1

Ujištění a rozhodnost ve východní Asii

WASHINGTON, DC – Jelikož ve Východočínském a Jihočínském moři přetrvávají třenice zahrnující Čínu a řadu jejích sousedů, Spojené státy potřebují jasnější regionální strategii. Amerika musí prosazovat své zájmy a spojenecké závazky a současně předejít kontraproduktivní konfrontaci, či dokonce konfliktu.

Nebude to snadné, zejména proto, že není jasné, čí nároky na sporné ostrovy a výchozy v regionu by se měly uznat, a USA nemají zájem prosazovat nějaké řešení. Zároveň USA musí modernizovat své ozbrojené síly v reakci na nové výzvy – zejména vzestup Číny. Poněvadž Čína vyvíjí vyspělé zbraně s vysokou přesností, aby vytvořila takzvaný potenciál znemožnit vstup či odříznout oblast, USA musí zvážit jak reagovat na narůstající zranitelnost svých základen a námořních sil v regionu.

Na tyto otázky neexistuje snadná odpověď. Nezbytný je jemně nuancovaný přístup, jaký jsme vypracovali v naší nové knize Strategic Reassurance and Resolve (Strategické ujištění a rozhodnost).

Náš přístup je adaptací dlouholeté americké strategie spolupráce s otevřenými zadními vrátky, při níž USA a jejich spojenci používají ekonomických, diplomatických a někdy vojenských nástrojů, aby Čínu přiměli k mírovému vzestupu, avšak současně pečují o robustní vojenský potenciál pro případ, že spolupráce selže.