James Madison Universal History Archive/Getty Images

De Founding Fathers versus Trump

BERKELEY – Vanaf het prille begin van het Amerikaanse experiment had een van de Founding Fathers van het nieuwe land, Alexander Hamilton, serieuze twijfels over de democratie. ‘Het is onmogelijk om de geschiedenis van de kleinzielige republieken van Griekenland en Italië te lezen zonder gevoelens van afschuw en walging over de … staat van eeuwige vibratie tussen de extremen van tirannie en anarchie,’ zo schreef hij in The Federalist Papers No.9.

Maar Hamilton vervolgde met het prijzen van principes zoals ‘de reguliere distributie van macht in gescheiden departementen, de introductie van wetgevende checks and balances, de instelling van rechtbanken die zijn samengesteld uit rechters die hun ambt bekleden onder goed gedrag, en de representatie van het volk in de wetgevende macht.’ Dit, zo schreef hij, ‘zijn middelen, en krachtige middelen, waardoor de uitmuntendheid van een republikeinse regering behouden kan worden en de imperfecties ervan verminderd of vermeden worden.’

En toch zouden deze verbeteringen in de ‘wetenschap van de politiek’ die Hamilton identificeerde net zo goed toepasbaar kunnen zijn op monarchieën als op republieken, en kwamen deze in feite ook voort uit monarchieën. De Plantagenet-dynastie die Engeland tussen de twaalfde en vijftiende eeuw regeerde professionaliseerde de rechterlijke macht en schiep het precedent van het veiligstellen van toestemming van het parlement voordat belastingen verhoogd werden. Overeenkomstig waren de professionele bureaucratie en de distributie van macht die je zou verwachten in een republiek ook verankerd in de Raad van Indië en de Raad van Castilië onder de 16e-eeuwse Spaanse monarch Filips II.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/Vh58QbQ/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.