rached2_ EVARISTO SAAFP via Getty Images_lula terra livre EVARISTO SA/AFP via Getty Images

Przeciwstawianie się Brazylijskiemu Odejściu od Ekologii

RIO DE JANEIRO - Odkąd prezydent Brazylii Jair Bolsonaro objął urząd w 2019 roku, los Amazonii i jej rdzennej ludności wisi na włosku. Po tym, jak władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza zdziesiątkowały program ochrony środowiska, drogi Brazylii ku bardziej ekologicznej przyszłości wydają się mgliste.

W 2021 roku wylesianie w brazylijskiej Amazonii osiągnęło najwyższy poziom od 2006 roku, a nielegalne wydobycie na prawnie chronionych terenach rdzennych Yanomami wzrosło o 46%. Takie wydobycie złota prowadziło nie tylko do malarii i narażenia na kontakt z rtęcią, ale także do bezprecedensowej przemocy wobec rdzennej ludności. W 2019 r. zarejestrowano 277 przypadków takiej przemocy, w tym 113 zabójstw, 33 groźby śmierci, 16 przypadków dyskryminacji rasistowskiej i etniczno-kulturowej oraz dziesięć przypadków przemocy seksualnej.

Eksploatacja i niszczenie największego na świecie lasu deszczowego opiera się na dobrze znanych metodach. Po pierwsze, rząd Bolsonaro zlikwidował agencje stworzone w celu ochrony środowiska i miejscowej ludności. Należą do nich: Brazylijski Instytut Środowiska i Odnawialnych Zasobów Naturalnych, Instytut Ochrony Różnorodności Biologicznej Chico Mendesa oraz Narodowa Fundacja na rzecz Ludności Rdzennej.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/eAwkNljpl