42

Podivný případ americké nerovnosti

BERKELEY – Pokud se v roce 2014 nestane něco nečekaně špatného, pak úroveň reálného HDP na obyvatele ve Spojených státech vyrovná a překoná úroveň z roku 2007. To není dobrá zpráva.

Abychom pochopili důvod, vezměme v úvahu, že během dvou hospodářských cyklů, které předcházely poklesu z roku 2007, rostl reálný HDP na obyvatele v americké ekonomice průměrným tempem 2% ročně; tímto tempem se ostatně reálný HDP na obyvatele zvyšoval zhruba celé století. Výkonnost americké ekonomiky je dnes tedy o sedm let – neboli o 14% – pod úrovní, která se v roce 2007 dala rozumně očekávat. A na obzoru není nic, co by americkou ekonomiku vrátilo – nebo alespoň přiblížilo – na růstovou dráhu, po níž se pohybovala před vypuknutím finanční krize v roce 2008. Jedinou útěchou – a je to opravdu chmurná útěcha – zůstává skutečnost, že Evropa a Japonsko si ve srovnání s rokem 2007 vedou podstatně hůře.

Roční výpadek výkonnosti americké ekonomiky na obyvatele se tak v roce 2014 bude rovnat částce 9000 dolarů. To znamená, že 9000 dolarů na obyvatele za rok nebude vynaloženo na nákup zboží dlouhodobé spotřeby, na dovolené, na investice a tak dále. Do konce roku 2014 budou kumulativní ztráty na obyvatele v důsledku krize a jejích dopadů činit zhruba 60 000 dolarů.

Pokud tento vývoj promítneme do budoucna – přičemž není vidět nic, co by navrátilo USA na růstovou dráhu před rokem 2008 – a současně aplikujeme na kapitálové výnosy roční reálnou diskontní sazbu 6%, pak budoucí náklady činí 150 000 dolarů na obyvatele. Použijeme-li roční reálnou diskontní sazbu 1,6%, za kterou si americké ministerstvo financí může půjčovat prostřednictvím třicetiletých státních dluhopisů chráněných proti inflaci, pak budoucí náklady na obyvatele dosáhnou 550 000 dolarů. A pokud připočteme i náklady na zahálející zaměstnance a kapitál během poklesu a škody napáchané na budoucí růstové trajektorii americké ekonomiky, pak budou ztráty odpovídat 3,5-10 letům celkového výkonu ekonomiky.