Italys Newly appointed Prime Minister Giuseppe Conte, Italys Interior Minister and deputy Prime Minister Matteo Salvini, Italys Labor and Industry Minister and deputy PM Luigi Di Maio and Italys Undersecretary for Prime Minister Giancarlo Giorgetti ANDREAS SOLARO/AFP/Getty Images

Italy’s Quadruple Threat to Europe

STANFORD – Italië's nieuwe minister van Economische Zaken en Financiën, Giovanni Tria, heeft geprobeerd de financiële markten te verzekeren dat de nieuwe coalitie van de Vijfsterrenbeweging en de Liga de euro niet zal opgeven of het begrotingstekort uit de hand zal laten lopen, wat in strijd zou zijn met de regels van de Europese Unie. Maar Europa is nog niet uit de problemen. De populistische, eurosceptische regering van Italië heeft de risico's die op de middellange termijn uitgaan van de bankensector, de staatsschuld, het arbeids- en migratiebeleid, en het groeimodel van het land verder aangescherpt.

In november dit jaar zal de 25e verjaardag worden gevierd van het Verdrag van Maastricht, dat de Europese Economische Gemeenschap heeft doen veranderen in de Europese Unie; en volgend jaar is het de 20e verjaardag van de lancering van de euro. Beide instituties zijn niet alleen in leven gebleven maar ook gegroeid, ondanks problemen zoals de crisis van de staatsschuld in Griekenland en het besluit van Groot-Brittannië om de EU te verlaten. Maar hoewel de eurozone deze stormen heeft doorstaan, wordt zij nog steeds geplaagd door een reeks onopgeloste problemen.

De afgelopen jaren hebben de toenemende nationalistische en tegen immigranten gerichte sentimenten de opkomst bevorderd van populistische partijen die bereid zijn de regels van de EU ter discussie te stellen en de bureaucraten in Brussel uit te dagen. En sinds de financiële crisis van 2008 hebben veel Europese banken een wankele basis, en blijft het niveau van de staats-, bedrijfs- en huishoudelijke schulden in een aantal Europese landen hoog. Hoewel de werkloosheid enigszins is gedaald, staat zij nog steeds op een niveau dat tweemaal zo hoog is als in de Verenigde Staten. En na een recente opmars is het Europese groeicijfer opnieuw gedaald.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/ORPzFD6/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.