Klimatické změny v epicentru

OUAGADOUGOU – Burkina Faso se nachází v srdci Sahelu, což znamená, že z hlediska klimatických změn jde o jednu z nejzranitelnějších zemí světa. Její farmáři možná nevědí mnoho o fyzikálních příčinách globálního oteplování, ale znají jeho dopady – v neposlední řadě obrovskou proměnlivost dešťových srážek od sucha po záplavy, která vede ke ztrátám na úrodě, erozi pastvin a potravinovým krizím.

V důsledku toho získává už několik let na významu koncept trvale udržitelného zemědělství, a to jak mezinárodně, tak i v Burkině Faso. Tento termín figuruje v politické rozpravě a stal se klíčovým přístupem ke globálnímu zemědělskému rozvoji. Trvalá udržitelnost je dnes skutečně hnací silou v zemědělství – stejně důležitou, jako byla v předchozích desetiletích produktivita.

Koncept trvale udržitelného zemědělství je neodmyslitelně provázaný s konceptem trvale udržitelného rozvoje, jenž byl poprvé definován v roce 1987 jako model hospodářského růstu, který „naplňuje potřeby současnosti, aniž by narušil schopnost budoucích generací naplňovat své vlastní potřeby“.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/thtlcRf/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.