0

Izraelská mise

JERUZALÉM – Izrael je jedním z nejúspěšnějších příběhů novověku. Z těch, kdo přežili holocaust, a z vykořeněných židovských komunit se znovuzrodil národ a především díky kvalitě svého lidského kapitálu vybudoval prosperující ekonomiku, vytvořil jedno z nejmodernějších zemědělství a oživil mrtvý jazyk. Navzdory vší nepřízni si rovněž zachoval demokracii, která je sice nedokonalá a dysfunkční, ale také úžasně vitální.

Přesto Izrael při svém 60. výročí stojí na rozcestí. Izraelský ministerský předseda Ehud Olmert dokonce varoval před „koncem židovského státu“, bude-li země nadále zabředávat na okupovaných územích a nebude-li ustaven palestinský stát.

Vnitřní izraelské výzvy nejsou o nic méně náročné. Relativně homogenní společnost, již zakladatelé Izraele předpokládali, se roztříštila do napjaté multietnické mozaiky složené ze sekulárních Židů, odcizené arabské menšiny, plodné, krajně ortodoxní komunity žijící ze státních dávek, náboženských nacionalistů horlivě vyznávajících mesianistickou odrůdu sionismu, přistěhovalců z bývalého Sovětského svazu, přehlížených Etiopanů a orientálních Židů, stále zápasících o vstup do střední třídy.

Izrael navíc dosud nedokázal napravit nebezpečnou nevyváženost: ač je jeho ekonomika velice tvořivá, přítěž vojenských výdajů podrývá investice do vzdělávání a vědeckého výzkumu.