0

Šedesátiny Izraele

Tel Aviv – Před deseti lety, kdy Izrael slavil 50. výročí, se mírový proces zahájený průlomovými Dohodami z Osla, k nimž Izrael a palestinská samospráva dospěly v roce 1993, stal základem legitimity státní existence dvou národů ve sdílené vlasti na základě územního kompromisu. Všeobecným pocitem bylo, že tento dlouhý konflikt spěje k řešení.

Uplynulých deset let bohužel bylo v mnoha oblastech svědkem obtížných překážek. Jednotlivci i národy dokáží přetrpět těžkosti, mají-li pocit, že budoucnost bude lepší a spory se vyřeší. Nenadálý propad zpět ale může vést k zoufalství, jaké cítíme dnes.

Čím to je, že zápasy mnohem složitější než izraelsko-arabský konflikt – apartheid v Jižní Africe, rozdělení Německa nebo rozpad Sovětského svazu – se do jednoho zdají být vyřešené, obvykle bez krveprolití, kdežto konflikt na Středním východě si po více než století každý den vyžádá další oběti?

Jednou příčinou je to, že jde o konflikt, který nemá v dějinách lidstva obdoby. Neexistuje jiný příklad národa, který se po 2000 let trvající nepřítomnosti vrátil na území, které nikdy nepřestal považovat za svou vlast. Není tedy divu, že Arabové, zejména Palestinci, stále nedokáží pochopit, existenčně ani morálně, co že se jim to přihodilo.