2

Het inzetten van islamitisch bankieren voor duurzame ontwikkeling

WASHINGTON, DC – Ruwweg een derde van de mensen die wereldwijd zuchten onder extreme armoede leeft in lidstaten van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIS). In 21 van die 57 landen heeft minder dan de helft van de bevolking toegang tot adequaat sanitair. Vier procent van de kinderen die in deze landen geboren wordt sterft voor zijn vijfde verjaardag.

Simpel gezegd worstelen veel OIS-landen er ondanks hun grote potentieel mee om ontwikkeling op brede basis te bereiken. Voor veel landen is de beruchte ‘grondstoffenvloek’ aan het werk; in andere landen zijn zwak leiderschap en mislukte instituties de schuldigen. Het helpt ook niet dat een grote meerderheid (ongeveer 71%) van de 125 miljoen mensen die getroffen worden door conflicten en natuurrampen in OIS-landen wonen. Instabiliteit oefent een enorme druk uit op de nationale begrotingen.

Maar er zijn voor deze landen mogelijkheden. In het bijzonder het kapitaal dat zich heeft geaccumuleerd in de financiële systemen van sommige OIS-landen zou een belangrijke rol kunnen spelen in het behalen van hun ontwikkelingsdoelen – vooral als de potentie van islamitisch financieren ten volle benut wordt.

Islamitisch financieren heeft belangrijke voordelen boven conventionele financiële producten. Het verbod op rente en de vereiste dat investeringen verbonden zijn met de reële economie, samen met zijn benadering van gedeelde winsten en verliezen, voegen stabiliteit toe aan de financiële sector. Islamitisch bankieren kan ook de financiële inclusie vergroten, omdat het mensen betrekt die, om culturele of religieuze redenen, buitengesloten zijn van het traditionele financiële systeem. Dit is wellicht een van de redenen dat het islamitisch bankieren het afgelopen decennium met 10-12% per jaar gegroeid is.