2

Jak navýšit islámské finance na trvale udržitelný rozvoj

WASHINGTON, DC – Přibližně třetina lidí trpících celosvětově extrémní chudobou žije v členských zemích Organizace islámské spolupráce (OIC). Ve 21 z těchto 57 států má méně než polovina populace odpovídající hygienické podmínky. Čtyři procenta novorozenců narozených v těchto zemích umírají před dosažením pěti let věku.

Jednoduše řečeno mnohé země OIC navzdory obrovskému potenciálu jen obtížně dosahují široce založeného rozvoje. U řady států se projevuje nechvalně proslulé „prokletí zdrojů“, v jiných jsou na vině slabé vedení a nefunkční instituce. Situaci neprospívá ani fakt, že převážná většina (přibližně 71%) ze 125 milionů lidí postižených konflikty a přírodními katastrofami žije právě v členských zemích OIC. Nestabilita enormně zatěžuje státní rozpočty.

Tyto země však mají jisté možnosti. Zejména kapitál, který se nahromadil ve finančních soustavách některých států OIC, by mohl hrát významnou roli a pomoci těmto státům při naplňování rozvojových cílů – zejména pokud se plně využije potenciál islámských financí.

Islámské finance mají oproti konvenčním finančním produktům několik důležitých výhod. Zákaz úroků a požadavek, aby byly investice navázané na reálnou ekonomiku, zvyšuje v kombinaci s jejich postojem ke sdílení zisků a ztrát stabilitu finančního sektoru. Islámské finance mohou zvýšit také finanční inkluzi obyvatelstva, neboť začleňují i lidi, kteří jsou z tradičního finančního systému z kulturních či náboženských důvodů vyřazeni. I to je možná důvod, proč islámské finance expandovaly v posledních zhruba deseti letech o 10-12% ročně.