Saudi Stock Exchange Fayez Nureldine/Getty Images

Jak navýšit islámské finance na trvale udržitelný rozvoj

WASHINGTON, DC – Přibližně třetina lidí trpících celosvětově extrémní chudobou žije v členských zemích Organizace islámské spolupráce (OIC). Ve 21 z těchto 57 států má méně než polovina populace odpovídající hygienické podmínky. Čtyři procenta novorozenců narozených v těchto zemích umírají před dosažením pěti let věku.

Jednoduše řečeno mnohé země OIC navzdory obrovskému potenciálu jen obtížně dosahují široce založeného rozvoje. U řady států se projevuje nechvalně proslulé „prokletí zdrojů“, v jiných jsou na vině slabé vedení a nefunkční instituce. Situaci neprospívá ani fakt, že převážná většina (přibližně 71%) ze 125 milionů lidí postižených konflikty a přírodními katastrofami žije právě v členských zemích OIC. Nestabilita enormně zatěžuje státní rozpočty.

Tyto země však mají jisté možnosti. Zejména kapitál, který se nahromadil ve finančních soustavách některých států OIC, by mohl hrát významnou roli a pomoci těmto státům při naplňování rozvojových cílů – zejména pokud se plně využije potenciál islámských financí.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/rU3awJd/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.