37

Jak se postavit islámskému extremismu

PRINCETON – Prezident USA Barack Obama minulý měsíc pořádal třídenní summit s názvem „Countering Violent Extremism“ (Potírání násilného extremismu). Termín už zrodil novou zkratku „CVE,“ která byla v Přehledu faktů, vydaném Obamovou administrativou 18. února, použita hned dvanáctkrát.

Přehled faktů také 21krát použil pojem „násilný extremismus“. Kolikrát se vyskytují pojmy jako „islám,“ „islámský“ či „muslimský“? Ani jednou. Není tu odkaz ani na „Islámský stát“. Tato entita se uvádí pouze zkratkovým slovem „ISIL“.

Není to náhodou; jde o součást strategie, jejímž cílem je získat podporu hlavního proudu mezi muslimy. Riham Osman, vystupující za Muslimskou radu pro veřejné záležitosti, která se summitu zúčastnila, řekla, že používání termínů jako „radikální islám“ poškozuje snahu o zastavení násilí. To může dílem odrážet pochopitelné obavy muslimské obce, že spojování islámu s terorismem a násilím přispěje ke zvýšení četnosti útoků proti všem muslimům či zesílení diskriminace proti nim.

Za další důvod proč neodkazovat na „islámský radikalismus“ či „Islámský stát“ bylo označeno to, že takové výroky uznávají nároky teroristů, že jednají v souladu s učením islámu. To by mohlo přimět další, kteří se považují za zbožné muslimy, aby se k nim přidali.