Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

Reformátorská tradice islámu

„Střet civilizací", který údajně probíhá mezi Západem a muslimským světem a jenž se podle mnohých projevil v Iráku a také v rostoucím násilí v Saúdské Arábii, ve skutečnosti maskuje jiné konflikty - rozpory, které se v dlouhodobém měřítku pravděpodobně ukážou jako mnohem závažnější. Jeden z takových sporů se v současné době odehrává přímo mezi samotnými muslimy a jeho podstatou je podoba reformy uvnitř jejich vlastních společností.

Muslimská reformátorská tradice - hledání autentické cesty, která spojuje tradice islámu s moderním světem - má hluboké kořeny, jež se táhnou až do poloviny 19. století. Muslimští myslitelé tehdy stavěli do protikladu úpadek vlastních společností s dynamikou Evropy, což bylo ve světle úspěšné evropské kolonizace rozsáhlých částí muslimského světa mimořádně bolestné poznání. Také tehdy se muslimští intelektuálové zaměřovali na „dekadenci" muslimských společností, na jejich oslabující politickou a společenskou zkorumpovanost.

Mnozí z raných muslimských reformátorů byli kleriky nebo vysoce postavenými úředníky, kteří viděli „z první ruky", jak hluboko jejich společnost klesla. A co je důležitější, byli to příslušníci nevelké menšiny, která byla vzdělána v písemném odkazu islámu. Tito muži se zdaleka neomezovali na přednes koránu, ale toužili se účastnit staletí trvajících diskusí muslimských učenců o správném uspořádání muslimského života. Díky této škole mohli porovnávat neutěšený stav věcí ve své době s normami a tužbami předchozích generací kleriků a myslitelů.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/RGZGUVWcs;