Reformátorská tradice islámu

„Střet civilizací", který údajně probíhá mezi Západem a muslimským světem a jenž se podle mnohých projevil v Iráku a také v rostoucím násilí v Saúdské Arábii, ve skutečnosti maskuje jiné konflikty - rozpory, které se v dlouhodobém měřítku pravděpodobně ukážou jako mnohem závažnější. Jeden z takových sporů se v současné době odehrává přímo mezi samotnými muslimy a jeho podstatou je podoba reformy uvnitř jejich vlastních společností.

Muslimská reformátorská tradice - hledání autentické cesty, která spojuje tradice islámu s moderním světem - má hluboké kořeny, jež se táhnou až do poloviny 19. století. Muslimští myslitelé tehdy stavěli do protikladu úpadek vlastních společností s dynamikou Evropy, což bylo ve světle úspěšné evropské kolonizace rozsáhlých částí muslimského světa mimořádně bolestné poznání. Také tehdy se muslimští intelektuálové zaměřovali na „dekadenci" muslimských společností, na jejich oslabující politickou a společenskou zkorumpovanost.

Mnozí z raných muslimských reformátorů byli kleriky nebo vysoce postavenými úředníky, kteří viděli „z první ruky", jak hluboko jejich společnost klesla. A co je důležitější, byli to příslušníci nevelké menšiny, která byla vzdělána v písemném odkazu islámu. Tito muži se zdaleka neomezovali na přednes koránu, ale toužili se účastnit staletí trvajících diskusí muslimských učenců o správném uspořádání muslimského života. Díky této škole mohli porovnávat neutěšený stav věcí ve své době s normami a tužbami předchozích generací kleriků a myslitelů.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/RGZGUVW/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.