Opuštěná renesance islámu

Děti často sedí v kroužku a hrají tichou poštu. Jedno cosi pošeptá svému sousedovi, ten informaci šeptem předá dalšímu a tak dále, až vzkaz obejde dokola. Jakmile poslední děcko pošeptá zprávu prvnímu, jde už o něco naprosto jiného, než co bylo řečeno na začátku.

Zdá se, že něco podobného se stalo uvnitř islámu. Prorok islámu Muhammad přinesl jedno – a pouze jedno – náboženství. Přesto dnes máme snad tisíc náboženství, která do jednoho tvrdí, že jsou islám.

Muslimové, rozštěpeni jejich odlišnými výklady, nehrají už ve světě úlohu, jakou hráli kdysi. Rozkol mezi šíity a sunnity je tak hluboký, že obě strany odsuzují stoupence druhé větve za odpadlíky, káfiry. Přesvědčení, že víra těch druhých není islám a že její následovníci nejsou muslimové, posiluje bratrovražedné války, v nichž zemřely miliony lidí – a umírají další.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/v5adDjz/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.