0

Volební předěl islámu

Mezi tématy, o nichž budou příští týden v Turecku diskutovat vedoucí představitelé NATO, bude i otázka, jak reformovat islámský svět. Prezident Bush i Evropská unie navrhli v dané oblasti smělé demokratizační iniciativy. Mají šanci na úspěch?

Často se předpokládá, že islám a demokracie stojí v příkrém rozporu. Pečlivá studie 47 států, v nichž muslimové představují většinu, nicméně ukazuje, že islám a demokracie mohou koexistovat a také se tak děje. Skutečná trhlina je užší: není to islám, nýbrž arabský svět, který se zdá být s demokracií na štíru.

Tento závěr je založen na srovnání „volební konkurenceschopnosti" muslimských zemí. Pokud se vláda odvozuje z přiměřeně spravedlivých voleb a zvolená garnitura dokáže obsadit nejvýznamnější politické úřady, pak je země pokládána za „volebně konkurenceschopnou".

Volebně konkurenceschopné země nemusí být nutně demokratické: některé plně nekontrolují území státu, jiné porušují vlastní ústavu i lidská práva. Volební konkurenceschopnost je ovšem vždy nezbytnou podmínkou demokracie - a proto představuje ústřední hledisko při hodnocení vyhlídek státu na demokratizaci.