Volební předěl islámu

Mezi tématy, o nichž budou příští týden v Turecku diskutovat vedoucí představitelé NATO, bude i otázka, jak reformovat islámský svět. Prezident Bush i Evropská unie navrhli v dané oblasti smělé demokratizační iniciativy. Mají šanci na úspěch?

Často se předpokládá, že islám a demokracie stojí v příkrém rozporu. Pečlivá studie 47 států, v nichž muslimové představují většinu, nicméně ukazuje, že islám a demokracie mohou koexistovat a také se tak děje. Skutečná trhlina je užší: není to islám, nýbrž arabský svět, který se zdá být s demokracií na štíru.

Tento závěr je založen na srovnání „volební konkurenceschopnosti" muslimských zemí. Pokud se vláda odvozuje z přiměřeně spravedlivých voleb a zvolená garnitura dokáže obsadit nejvýznamnější politické úřady, pak je země pokládána za „volebně konkurenceschopnou".

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/NRAHSu5/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.