Střet islámu s modernizací

Samuel Huntington před deseti lety psal, že zlomové čáry světové politiky v éře po skončení studené války jsou především kulturní - mluvil o ,,střetu civilizací``, definovaném pěti či šesti hlavními kulturními zónami, jež mohou někdy existovat vedle sebe, ale nikdy se nesblíží, neboť nesdílejí stejné hodnoty. To by pak znamenalo, že na teroristické útoky z 11. září a Spojenými státy vedenou odvetu bychom se měli dívat jako na součást širšího civilizačního boje mezi islámem a Západem. Dále by to znamenalo, že to, co my zde na Západě nazýváme všeobecnými lidskými právy, je produktem evropské kultury a tudíž nepoužitelné pro ty, kdo nejsou součástí této konkrétní tradice.

Huntington se dle mého soudu v obou případech mýlí. Sir N. V. Nailpaul, nedávný laureát Nobelovy ceny za literaturu, kdysi napsal článek ,,Naše univerzální civilizace``. Jak přesné. Nailpaul sám je ostatně indického původu a vyrůstal na Trinidadu. Píše zde, že nejenže západní hodnoty jsou použitelné v různých kulturách, ale navíc že on je za své literární úspěchy vděčný právě této všeobecnosti, univerzálnosti, k níž se mu otevřely dveře překročením Huntingtonových údajných civilizačních hranic.

O univerzálnosti lze uvažovat také v širším smyslu slova, protože elementární hybnou silou lidských dějin a světové politiky není kulturní pluralita, ale povšechný pokrok modernizace, který je na institucionální úrovni vyjádřen liberální demokracií a tržně orientovanou ekonomikou. Probíhající konflikt není střetem civilizací v tom smyslu, že proti sobě stojí kulturní zóny shodného postavení. Onen konflikt je spíše náznakem ústupového boje těch, kteří se modernizací a tedy její morální složkou - úctou k lidským právům - cítí ohroženi.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/9wubd7k/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.