0

Je americká ekonomika ještě v recesi?

Vzhledem k velikosti a hospodářskému významu USA svět sleduje směr, kterým se americká ekonomika ubírá. Vrcholu dosáhla - a boom devadesátých let skončil - kolem března roku 2001, kdy pozoruhodný americký hospodářský rozmach ustoupil první recesi po deseti letech. Skončil ale tento hospodářský pokles, když v prosinci roku 2001 začala růst produkce? Nebo stále ještě pokračuje? Národní úřad pro ekonomický výzkum (NBER) a jeho Komise pro dataci hospodářského cyklu, polooficiální soudce i vyšetřovatel amerického hospodářského cyklu, zachovávají mlčení. Nedávné změny ekonomické a monetární politiky odkryly zásadní nejasnost, která se vždy skrývala v tom, jak NBER přemýšlel o hospodářských cyklech.

Od dob světové hospodářské krize bylo téměř vždy jasné, kdy recese skončila: průmyslová výroba výrazně rostla, celkový odbyt se vymanil z poklesu a míra nezaměstnanosti klesala. Ke všem těmto zvratům trendů došlo najednou nebo v rozmezí několika málo měsíců. Nikdy tedy příliš nezáleželo na tom, podle čeho jste konec recese určovali, a dokonce ani na tom, jestli jste pro to měli nějaké pravidlo. Jak jednou řekl jistý soudce Nejvyššího soudu o nemravnosti: ,,Je možné, že nevím, jak ji definovat, ale poznám, kdy jsem jí svědkem."

V poslední době se tento nepropracovaný přístup začal prokazovat jako nedostatečný. Viděno z dnešního pohledu, prvním varovným znamením bylo takzvané ,,oživení bez zaměstnanosti" počátku devadesátých let. Výroba a odbyt se dostaly na dno v březnu roku 1991. Ale míra nezaměstnanosti nadále rostla, a to o více než celý procentní bod, než dosáhla vrcholu při 7,6% v červnu 1992. Pokud jsou, jak já jsem přesvědčen, nejdůležitějšími ukazateli průběhu hospodářského cyklu oprávněný strach pracujících o zaměstnání a potíže s hledáním nového zaměstnání, pak nejhorší okamžik cyklu přišel v americké ekonomice plných patnáct měsíců po polooficiálním konci recese.

Tentokrát je vše ještě horší. Zvolíme-li za měřítko trendy v produkci, pak recese, která začala v březnu 2001, byla jednou z vůbec nejkratších a nejmírnějších: trvala méně než devět měsíců a zapříčinila nepatrný pokles hrubého národního produktu. Stejný obrázek dostaneme, poměřujeme-li situaci odbytem.