Je americká ekonomika ještě v recesi?

Vzhledem k velikosti a hospodářskému významu USA svět sleduje směr, kterým se americká ekonomika ubírá. Vrcholu dosáhla - a boom devadesátých let skončil - kolem března roku 2001, kdy pozoruhodný americký hospodářský rozmach ustoupil první recesi po deseti letech. Skončil ale tento hospodářský pokles, když v prosinci roku 2001 začala růst produkce? Nebo stále ještě pokračuje? Národní úřad pro ekonomický výzkum (NBER) a jeho Komise pro dataci hospodářského cyklu, polooficiální soudce i vyšetřovatel amerického hospodářského cyklu, zachovávají mlčení. Nedávné změny ekonomické a monetární politiky odkryly zásadní nejasnost, která se vždy skrývala v tom, jak NBER přemýšlel o hospodářských cyklech.

Od dob světové hospodářské krize bylo téměř vždy jasné, kdy recese skončila: průmyslová výroba výrazně rostla, celkový odbyt se vymanil z poklesu a míra nezaměstnanosti klesala. Ke všem těmto zvratům trendů došlo najednou nebo v rozmezí několika málo měsíců. Nikdy tedy příliš nezáleželo na tom, podle čeho jste konec recese určovali, a dokonce ani na tom, jestli jste pro to měli nějaké pravidlo. Jak jednou řekl jistý soudce Nejvyššího soudu o nemravnosti: ,,Je možné, že nevím, jak ji definovat, ale poznám, kdy jsem jí svědkem."

V poslední době se tento nepropracovaný přístup začal prokazovat jako nedostatečný. Viděno z dnešního pohledu, prvním varovným znamením bylo takzvané ,,oživení bez zaměstnanosti" počátku devadesátých let. Výroba a odbyt se dostaly na dno v březnu roku 1991. Ale míra nezaměstnanosti nadále rostla, a to o více než celý procentní bod, než dosáhla vrcholu při 7,6% v červnu 1992. Pokud jsou, jak já jsem přesvědčen, nejdůležitějšími ukazateli průběhu hospodářského cyklu oprávněný strach pracujících o zaměstnání a potíže s hledáním nového zaměstnání, pak nejhorší okamžik cyklu přišel v americké ekonomice plných patnáct měsíců po polooficiálním konci recese.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/f9ti0VD/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.