0

Je evropský sen u konce?

NEW YORK – Měli euroskeptikové přece jen pravdu? Byl sen o sjednocené Evropě – inspirovaný obavami z další evropské války a živený idealistickou nadějí, že národní státy jsou překonané a ustoupí dobrému evropanství – jen utopistickou slepou uličkou?

Na první pohled je současná evropská krize, která podle některých předpovědí povede k rozpadu Evropské unie, finančního rázu. Jacques Delors, jeden z architektů eura, dnes tvrdí, že jeho myšlenka jednotné měny byla dobrá, ale její „uskutečnění“ pomýlené, protože slabší země dostaly možnost přehnaně si půjčovat.

Tato krize je však v zásadě politická. Když mají suverénní státy vlastní měny, jsou občané ochotni připustit, že jejich peníze zaplacené na daních putují do nejslabších regionů. Je to výraz národní solidarity – vědomí, že občané dané země patří k sobě a jsou připraveni v době krize obětovat vlastní zájmy pro společné dobro.

Ani v národních státech to není vždy samozřejmé. Mnoho Italů ze severu země nechápe, proč by měli dotovat chudší jih. Zámožným Vlámům v Belgii se zajídá nutnost podporovat nezaměstnané Valony. Celkově však platí, že stejně jako občané demokratických států tolerují vládu, která zvítězila v posledních volbách, obvykle také přijímají hospodářskou solidaritu jako součást národní identity.