0

Je už bankovní krize za námi?

MNICHOV – Nejrůznější americké záchranné plány začínají působit a akciové trhy se do jisté míry vzpamatovávají. Poměr ceny akcie k zisku se u indexu S&P 500 postupně vrací na dlouhodobou průměrnou hodnotu 16. Zejména bankovní akcie zažívají růst, a některým bankám se už dokonce podařilo splatit alespoň část kapitálu poskytnutého vládou.

Jak ovšem konstatuji ve své nové knize Kasino-Kapitalismus , ve skutečnosti nemusí jít o známku trvalého zotavení, ale spíše o dočasné zlepšení očekávání, neboť objem skrytých ztrát v účetnictví bank je pravděpodobně enormní. Podle nejnovějších odhadů Mezinárodního měnového fondu dosáhne celková odepsaná částka z finančních pohledávek v této krizi ve Spojených státech, Japonsku, eurozóně a Velké Británii 4,05 bilionu dolarů, přičemž samotné USA budou muset absorbovat 2,7 bilionu.

Podle mých výpočtů provedených na základě údajů agentury Bloomberg bylo do února 2009 po celém světě skutečně odepsáno pouze 1,12 bilionů dolarů. Z toho vyplývá, že se zatím realizovala pouhá čtvrtina nezbytných odpisů.

Pro USA a Švýcarsko je to obzvláště špatná zpráva, neboť v obou zemích představují dosud realizované odpisy již dnes 53%, respektive 54% agregátního účetnictví národních bankovních soustav, což odpovídá 4,4%, respektive 15,0% jejich HDP. Také Nizozemsko, Velká Británie a Německo mají důvod ke znepokojení, poněvadž jsou dalšími v řadě zemí, jejichž bankovní soustavy byly krizí zasaženy nejtvrději. Jejich odpisy dosahovaly 2,0%, 4,2% a 2,8% HDP, což odpovídá 11%, 16% a 22% agregátního akciového kapitálu jejich bankovních soustav.