Paul Lachine

Je stimul stále nezbytný?

LONDÝN – Oživily stimulační balíky traumatizovaná světová hospodářství? Anebo připravily půdu inflaci a velkému dluhovému zatížení v budoucnu? Odpověď zní, že možná učinily obojí. Klíčová otázka se dnes týká míry, do jaké se oba výsledky projevují.

Mohutná snaha o stimulaci ekonomiky, kterou vyvíjí řada vlád, se opírá o teorii „mezery výstupu“. Jde o rozdíl mezi skutečným a potenciálním výstupem ekonomiky. Je-li skutečný výstup nižší než potenciální, znamená to, že celkové výdaje nestačí na zakoupení toho, co ekonomika dokáže produkovat.

Stimul je vládou organizované zvýšení celkových výdajů. Vláda může buďto utrácet více peněz sama, nebo se pokusit stimulovat soukromé výdaje snížením daní či úrokových sazeb. To zvedne skutečný výstup na úroveň výstupu potenciálního, čímž mezera výstupu zanikne.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/BrxM8aM/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.