2

Je čestná politika možná?

,,Ti, kdo chtějí uchopit politiku a morálku odděleně, nikdy neporozumí ani jedné z nich." Tak se vyjádřil Jean-Jacques Rousseau a já souhlasím. Politickou praxi nejen lze , ale je třeba uvést v soulad s imperativy cti.

Co je ale pro politika poctivé a co nepoctivé? Je vůbec možné, aby byl politik čestný?

Otázka míří k srdci demokracie. Když voliči zlomí hůl nad politiky jako nad nepoctivci, vzkvétají protidemokratická hnutí. Přesto všichni politici ví, že dvojznačnosti a kompromisy obvykle převažují nad univerzálními pravdami. Občas je třeba zvolit menší zlo. Naše běžné zásady slušnosti a spravedlnosti nelze vždy upotřebit - nikoli ovšem proto, že by cynismus a pokrytectví byly jediným, co v politice platí.

Uvažme například vévodu de Talleyranda, toho prince nejednoznačnosti. O tomto zkorumpovaném a nechvalně proslulém zrádci všech pánů, kterým kdy sloužil, bylo řečeno, že nedokázal prodat svou matku jen proto, že o ni nikdo neměl zájem. Ovšem ačkoli postupně projevil nevěru všem francouzským panovníkům, Talleyrand zřejmě nikdy nezradil Francii.