Je demokracie možná v arabském světě?

Irák se překotně propadá do krvavého chaosu a vyhlídky na to, že v lednu úspěšně proběhnou demokratické volby, jak přislíbily USA a irácká prozatímní vláda, vyhlížejí neradostně. Někteří skeptici jdou ještě dál a tvrdí, že irácký debakl dokazuje, že naděje na demokracii napříč arabským světem jsou chatrné. Mají pravdu?

Polovina všech zemí na světě jsou demokracie, přesto mezi ně nepatří ani jeden z 22 arabských států. Zpráva o lidském rozvoji v arabských zemích vydaná Organizací spojených národů nijak neskrývá kritiku hospodářského a sociálního vývoje v oblasti. Hospodářský růst je pomalý, přibližně polovina žen je negramotných a region není dobře integrovaný do světového hospodářství. Tak například, arabské země, s úhrnným počtem obyvatel přesahujícím 300 milionů, vyvážejí do světa méně zboží, s výjimkou ropy a plynu, než Finsko.

Nad demografickými tabulkami arabského světa se rýsuje přízrak obrovské „exploze" počtu mladých lidí, přičemž už dnes je 45% populace mladší čtrnácti let a počet obyvatel jako celku se má v příštím čtvrtstoletí zdvojnásobit. Region přesto nenabízí dostatek příležitostí mladým lidem, kteří si chtějí najít smysluplnou práci. Nezaměstnanost se drží na 20%. Zároveň Střední východ zaplavují moderní hromadné sdělovací prostředky, z nichž většina je naladěná protizápadně.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/G04OBT9/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.