Je lék proti Alzheimerově chorobě na dosah?

V posledních deseti letech vědci přesně určili ranou a hlavní příčinu Alzheimerovy choroby: zákeřná substance, zformovaná z běžné aminokyseliny zvané amyloid předchůdce proteinu, či APP.Tento nebezpečný derivát APP, známý jako amyloid beta-peptid (A-beta), je tou hlavní přísadou v malých vláknech - amyloid či senilní skvrna – které se nahromadí v mezerách mezi nervovými buňkami v mozcích pacientů s Alzheimerem. Růst senilního plaku za čas způsobí, že nervové buňky nefungují a nakonec jsou úplně zničeny; proto ten graduální, degenerativní průběh nemoci. Zatímco je A-beta považována za obecně toxickou pro nervové buňky, nyní se zdá, že je zvláště nebezpečná, pokud se nahromadí v těchto vláknech. Vědci byli schopni simulovat značnou část tohoto abnormálního biochemického procesu na laboratorních zvířatech, což jim pomohlo určit mnoho genetických faktorů příspívajících ke vzniku Alzheimerovy choroby. Všechny buď ovlivňují množství produkované A-beta a nebo způsob, jakým se po své syntéze uspořádá od APP. Nyní vědci věří, že tyto faktory umožňují a urychlují akumulaci senilní skvrny v mozku. S přesvědčivou jistotou, že růst A-bety je hlavním dějem zapříčiňujícím počátek Alzheimera, se v současné době vyvíjejí terapie, které by zabránily její produkci, odstranily ji, pokud už byla vyprodukována nebo snížily její toxicitu. Možnost vyvinutí prostředků na léčbu či prevenci choroby samozřejmě vyvolalo nadšení u vědců i veřejnosti. Avšak ještě není zcela jasné, který terapeutický přístup, pokud vůbec některý, se prokáže být efektivním či jestli může být terapie na léčbu Alzheimera efektivní také v prevenci jejího započetí. Jedna strategie, založená na výzkumu, užívajícím typ Alzheimera v myši, zahrnuje odstranění A-bety tím, že se pacientův imunitní systém přiměje k tomu, aby vyvíjel protilátky, které by se na ni speciálně zaměřovaly. Několik laboratoří ukázalo, že když protilátky změní způsob produkce A-bety v mozcích očkovaných myší, počet senilních plaků prudce klesne, což přináší značné zlepšení poznávacích funkcí zvířat. Tyto výsledky dávají naději, že může být použit podobný přístup, využívající imunitní odpovědi, na zastavení rozvoje Alzheimera u lidí- a zmírnění některých jeho existujících symptomů – tím, že se postižené nervové buňky (ne však mrtvé) vzpamatují z toxických následků A-bety. Bohužel, terapie na odstranění kmenových buněk podobné zlepšení nejspíš nepřinese. Narozdíl od, řekněme, Parkinsonovy choroby, postihuje Alzheimer mnoho různých typů nervových buněk v mnoha různých částech mozku, což způsobuje, že je velmi obtížné zorganizovat jejich koordinované odstranění a znovu spojení. Navíc to, že odstraníme ztracené buňky neobnoví ztracenou paměť ani poznávací schopnosti. A dokud není zastavena nadprodukce A-bety, nové buňky jsou nakonec také zničeny. Jiné terapeutické strategie jsou slibnější, protože se zaměřují na A-betu ještě předtím, než může zničit nervové buňky. Jedna z těchto potenciálních léčebných praktik používá to, co trefně nazýváme řetězoví ničitelé amyloidu- sloučeniny určené k prevenci toho, aby se A-beta insinuovala do toxických vláken, jejichž nárůst nakonec způsobí dysfunkci nervových buněk a následnou smrt. Druhý, radikálnější přístup se zaměřuje na produkci samotného A-peptidu a to tím, že zpomalí dva APP enzymy, zvané beta-sekretáze a gama-sekretáze, z nichž se skládá. Některé sloučeniny, kterým se přičítá schopnost zpomalení gama-sekretáze, vstoupí do klinických řízení v té samé době jako vakcína imunitní odpovědi testovaná na myši. Doteď však nedisponujeme dostatkem důkazů o tom, kterou z těchto potenciálních léčebných praktik zvýhodnit před druhou. Hlavní výhodou utlumení produkce gama-sekretáze či beta-sekretáze je, že se může uskutečňovat pomocí podaných léků, což umožňuje doktorům naordinovat pacientovi individuálně potřebnou dávku a přerušit léčbu, pokud se objeví toxické vedlejší účinky. Na druhé straně je možné, že adekvátní utlumení enzymu bude vyžadovat denní aplikaci léků – zřejmý problém pro pacienta, jehož paměť byla poškozena klinickou demencí způsobenou Alzheimerovou nemocí. Očkování zase umožňuje normální průběh imunizace následovaný periodickými (ročními, půlročními, atd.) revakcinacemi. To je činí vhodným jak pro dementní pacienty, tak pro dlouhodobou preventivní léčbu pro individuální pacienty, kteří mají projevy symptomů nemoci před sebou. Ale tyto výhody mohou být vyváženy rizikem, že dlouhodobé očkování může v kombinaci s lidským proteinem u některých pacientů vyvolat autoimunitní nemoc. Toto riziko by mohlo být zredukováno podáváním hotových protilátek, které by útočily na A-betu - postup, jež může být užitečný především u starších lidí, jejichž imunitní systém často dostává jen slabých odpovědí. Pokud se některá z těchto léčebných metod prokáže jako efektivní a relativně netoxická, kdy by měla být použita? V ideálním případě by měla být aplikována v raném stadiu Alzheimerovy choroby, kdy již byly detektovány biochemické abnormality, ale ještě neměly šanci způsobit značnou škodu nervovým buňkám. Vysoké riziko u individuálních osob, opodstatněné přítomností zděděných genetických determinantů by mohlo být vhodně léčeno v průběhu dospělosti. Bohužel však ve všech, kromě méně než 5%, případech Alzheimera (u kterých je silný rozpoznatelný determinant), je momentálně nemožné jednoznačně určit, u koho se nemoc v následujících několika letech projeví. To znamená, že vědecký výzkum může, paradoxně, předběhnout sám sebe. Jakkoli vyvíjené léčebné metody – ať už imunitní odpovědi či chemické protokoly - splní svůj příslib, nemohou být plošně a efektivně aplikovány, pokud chybí spolehlivé testy na stanovení rané, předklinické formy Alzheimerovy choroby.
http://prosyn.org/I7A4XmP/cs;
 1. Chris J Ratcliffe/Getty Images

  The Brexit Surrender

  European Union leaders meeting in Brussels have given the go-ahead to talks with Britain on post-Brexit trade relations. But, as European Council President Donald Tusk has said, the most difficult challenge – forging a workable deal that secures broad political support on both sides – still lies ahead.

 2. The Great US Tax Debate

  ROBERT J. BARRO vs. JASON FURMAN & LAWRENCE H. SUMMERS on the impact of the GOP tax  overhaul.


  • Congressional Republicans are finalizing a tax-reform package that will reshape the business environment by lowering the corporate-tax rate and overhauling deductions. 

  • But will the plan's far-reaching changes provide the boost to investment and growth that its backers promise?


  ROBERT J. BARRO | How US Corporate Tax Reform Will Boost Growth

  JASON FURMAN & LAWRENCE H. SUMMERS | Robert Barro's Tax Reform Advocacy: A Response

 3. Murdoch's Last Stand?

  Rupert Murdoch’s sale of 21st Century Fox’s entertainment assets to Disney for $66 billion may mark the end of the media mogul’s career, which will long be remembered for its corrosive effect on democratic discourse on both sides of the Atlantic. 

  From enabling the rise of Donald Trump to hacking the telephone of a murdered British schoolgirl, Murdoch’s media empire has staked its success on stoking populist rage.

 4. Bank of England Leon Neal/Getty Images

  The Dangerous Delusion of Price Stability

  Since the hyperinflation of the 1970s, which central banks were right to combat by whatever means necessary, maintaining positive but low inflation has become a monetary-policy obsession. But, because the world economy has changed dramatically since then, central bankers have started to miss the monetary-policy forest for the trees.

 5. Harvard’s Jeffrey Frankel Measures the GOP’s Tax Plan

  Jeffrey Frankel, a professor at Harvard University’s Kennedy School of Government and a former member of President Bill Clinton’s Council of Economic Advisers, outlines the five criteria he uses to judge the efficacy of tax reform efforts. And in his view, the US Republicans’ most recent offering fails miserably.

 6. A box containing viles of human embryonic Stem Cell cultures Sandy Huffaker/Getty Images

  The Holy Grail of Genetic Engineering

  CRISPR-Cas – a gene-editing technique that is far more precise and efficient than any that has come before it – is poised to change the world. But ensuring that those changes are positive – helping to fight tumors and mosquito-borne illnesses, for example – will require scientists to apply the utmost caution.

 7. The Year Ahead 2018

  The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

  Order now