0

Irsko volí, Evropa čeká

MAYNOOTH, IRSKO – Dvanáctého června budou irští voliči hlasovat o Lisabonské smlouvě Evropské unie, nástroji vytvořenému kvůli zlepšení efektivity a legitimity nyní již sedmadvacetičlenného bloku. Irsko je jedinou zemí, která předložila smlouvu referendu – všechny ostatní členské země se ji rozhodly ratifikovat v parlamentech –, a vše nasvědčuje tomu, že výsledek bude těsný.

Pro novou vládu premiéra Briana Cowena existuje riziko, že „ne“ Lisabonské smlouvě by její administrativu hned v zárodku ochromilo. Z hlediska EU by pak odmítnutí smlouvy Iry pravděpodobně znamenalo počátek vleklého období nestability a možná i konec evropského integračního procesu v podobě, v jaké je dnes založen.

V roce 2001 odmítli irští voliči Smlouvu z Nice, která uvrhla EU do dlouhého období krize a sebezpytování – to skončilo teprve dohodou o takzvané Evropské ústavní smlouvě v roce 2005. Francouzští a nizozemští voliči nicméně tuto smlouvu téměř vzápětí odmítli, a vrátili tak jednání zpět do bodu nula. Nyní, po zdlouhavém a obtížném období reflexe a vyjednávání, může být toto úsilí opět ohroženo.

Tábor odpůrců si počíná energicky a zahrnuje pestrou směsici stárnoucích marxistů, bojovníků proti globalizaci, tradičních euroskeptiků a obsesivních „suverenistů“. Ti se snaží využít vědomostního vakua Irů v evropských otázkách a také relativně pozdní mobilizace stoupenců smlouvy.