aslan1_ATTA KENAREAFP via Getty Images_iran khamenei propaganda ATTA KENARE/AFP via Getty Images

Obnažený ajatolláh

RIVERSIDE, KALIFORNIE – Celonárodní protesty v Íránu, soustředěné na ženská práva a zneužívání moci náboženskou mravnostní policií, opět vrhly světlo na vládnoucí klerikální třídu a zdánlivě neomezené pravomoci nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího.

Íránská islámská republika má dvojúrovňovou vládu. První úroveň, údajně reprezentující suverenitu lidu, zahrnuje prezidenta, který působí jako exekutiva silně centralizovaného státu, parlament pověřený tvorbou a projednáváním zákonů a soudnictví, které zákony prověřuje a vykládá. Druhá úroveň, reprezentující suverenitu Boha, sestává z jediného muže: nejvyššího vůdce neboli faqíha.

Faqíh má absolutní monopol nad státní mocí. Jmenuje hlavu soudnictví a dle libosti může odvolat prezidenta. Je vrchním velitelem armády a může vetovat kterýkoli zákon přijatý parlamentem. Je to úřad jednak anachronický, jednak naprosto unikátní, umožňující institucionalizaci duchovní kontroly nad všemi aspekty vlády.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/7GowMrqcs