4

Írán se střetává s realitou

MADRID – Kdo z nás nikdy neviděl zdánlivý obraz vody na silnici v horký letní den? Nebo trojrozměrný objekt, který byl ve skutečnosti obrázkem na rovné ploše? Podstata iluze je taková, že si vjemy pleteme s realitou.

Platí to bez ohledu na to, zda je daná iluze vjemová či politická. Podle toho, jak se určitá konkrétní událost vyvíjí, nás může dovést až k formulaci mylných výkladů toho, co se skutečně děje.

Takové vjemy bývají často zprostředkovány myšlenkami a předchozími zkušenostmi. A jak tvrdil Robert Jervis v knize Vnímání a nepochopení v mezinárodní politice, která vyšla během studené války, mají naše iluze enormní vliv na rozhodovací proces – a dokonce se stávají základní příčinou konfliktu.

Do jisté míry se právě toto stalo s analýzou nedávného 16. summitu Hnutí nezúčastněných zemí (NAM), který proběhl na konci srpna v Teheránu – bylo to poprvé, co se toto setkání konalo v Íránu. Summit se uskutečnil na pozadí mizivého pokroku v jednáních s Íránem o jeho jaderném programu a rostoucího tlaku Izraele na mezinárodní společenství, aby stanovilo „spouštěcí mechanismus“ – linii, kterou islámská republika nesmí překročit.