Investiční strategie po krizi

MILÁN – Současná krize tvrdě zasáhla investory. Vyvozují se z ní ponaučení a revidují se investiční strategie.

Ústřední ponaučení pro investory, zdá se mi, spočívá v tom, že ne všechny složky rizika jsou statické, ale spíše se vyvíjejí způsoby, jimž prozatím ne zcela rozumíme – a s nimiž se vládní regulace nedokáže plně vypořádat. Z tohoto důvodu je třeba, aby svou roli hrála též schopnost trhů se korigovat, což vyžaduje, aby se investiční strategie snažily zohledňovat možnost systémového rizika.

Hrozby pro systém jako celek mohou vznikat způsobem, který je nesnadné postřehnout a který může zapříčinit selhávání strategií ke zmírňování rizika, jež za běžných časů dobře fungují. Samozřejmě, významné systémové poruchy se neobjevují každý rok. Nestabilita se namísto toho hromadí, dokud systém neprojde šokem a neresetuje se, přičemž přesné načasování je nepředvídatelné. To znamená, že k řešení systémového rizika je zapotřebí delšího časového rámce než u nesystémových, neměnných rizik, jimž investoři věnují většinu pozornosti.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/SU8XiD3/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.