0

Invaze svobody?

Ať už se nakonec stane cokoli, diskuse o případné válce s Irákem vynesla na světlo řadu zásadních otázek, na nichž se neshodnou snad ani přátelé, a jež však nelze ignorovat. Pokud se na nich nedohodnou ti, kteří v srdci chovají svobodu, bude cena jejich nevyřešení vysoká.

Nejpalčivěji vystupují do popředí tři skutečnosti. Za prvé: teroristické útoky na New York a Washington ze září 2001 nám připomněly (pro případ, že jsme na to zapomněli), že existuje svazek hodnot zvaný "Západ". Tyto osvícené hodnoty představují základ konstituce svobod a spojují země Severní Ameriky, Evropy a několika dalších oblastí světa.

Pokud se mezi těmito zeměmi otevře v chápání západních hodnot propast, bude to špatná zpráva. To se ostatně už možná stalo mezi Spojenými státy a řadou zemí v Evropě; je-li tomu opravdu tak, je teď třeba tuto propast uzavřít, nikoli využít, ať už v zájmu Ameriky či pro posílení evropské jednoty.

Za druhé, obrana našich hodnot vyžaduje mocenské nástroje. V dnešním světě je moc mnohem více rozptýlená. Někdy se dokonce mluví o "vládnutí bez vlády", poněvadž hospodářské bohatství je do jisté míry určováno bez identifikovatelných vládců. Tradiční moc ovšem nezmizela a představuje mnohem víc než počet obyvatel nebo jejich hrubý domácí produkt. Moc je ostatně i schopností donucovat.