2

Drie manieren om de kindergezondheid te verbeteren

SEATTLE – De afgelopen vijftien jaar heeft de internationale gemeenschap grote vooruitgang  geboekt in het verbeteren van de kindergezondheid. Maar met miljoenen kinderen onder de vijf jaar oud die jaarlijks nog sterven aan te voorkomen en behandelbare ziekten zoals diarree en longontsteking is de klus nog verre van geklaard.

De meeste mensen zouden denken dat malaria of zelfs hiv/aids de grootste kindermoordenaars zijn. Maar in werkelijkheid staan diarree en longontsteking bovenaan de lijst van de grootste dreigingen voor opgroeiende kinderen – net zoals in de overige ruim dertig jaar dat we ze al in kaart brengen. Volgens het recent gepubliceerde Pneumonia and Diarrhea Progress Report 2016veroorzaakten de twee ziekten samen vorig jaar 1,4 miljoen sterfgevallen onder kinderen, en daarmee een kwart van alle sterfte bij kinderen onder de vijf. Ze eisen de hoogste tol in Zuid-Azië en Sub-Sahara Afrika.

Het lijkt wellicht een ontmoedigende opgave om de twee grootste mondiale kindermoordenaars aan te pakken, maar we beschikken over alle benodigde kennis om een effectieve respons op te tuigen. We weten welke virussen, bacteriën, en parasieten we moeten aanpakken, welke interventies waarschijnlijk zullen werken, en welke landen deze het meeste nodig hebben.

Slechts vijftien landen zijn verantwoordelijk voor 72% van de dode kinderen door longontsteking en diarree. Dit zijn de landen waar het Pneumonia and Diarrhea Progress Report zich op concentreert. Deze analyse van nationale inspanningen laat zien dat de meeste landen het afgelopen jaar vooruitgang hebben geboekt, maar dat deze verbeteringen in sommige van de grootste landen minimaal zijn geweest, en dat een aantal landen helemaal geen progressie heeft gemaakt. De meeste sterfgevallen komen voor in de eerste twee jaar van het leven van een kind.

Om dit te veranderen moeten regeringen hun inspanningen vergroten om longontsteking en diarree te voorkomen, inclusief door te garanderen dat ouders toegang hebben tot de benodigde informatie om hun kinderen te beschermen. Het is hier cruciaal dat gewone burgers opstaan en hun regeringen ter verantwoording roepen.

Het goede nieuws is dat er drie relatief simpele interventies bestaan die groot verschil kunnen maken.

De eerste is borstvoeding. Een baby de eerste zes maanden van zijn leven alleen maar borstvoeding geven is een eeuwenoude kosteloze interventie die een van de makkelijkste manieren is om zowel diarree als longontsteking te voorkomen. Moedermelk bevat alle voedingstoffen die baby’s nodig hebben om te groeien, zowel als antilichamen die hun immuunsysteem aandrijven, waarmee ze beschermd worden tegen ziekte en  herstel versneld wordt.

Het Progress Report schat dat ongeveer de helft van alle gevallen van diarree en een derde van alle luchtweginfecties door borstvoeding voorkomen kan worden. Toch blijven de cijfers voor exclusieve borstvoeding in de eerste zes maanden laag. In tien van de vijftien landen geëvalueerd in het Progress Report geeft minder dan de helft van de moeders hun kinderen exclusief borstvoeding.

Om de niveaus van borstvoeding te doen stijgen moeten regeringen verzekeren dat moeders de begeleiding en hulp krijgen die ze nodig hebben. Dit betekent het opleiden van gezondheidswerkers, het opzetten van ondersteunende netwerken op gemeenschapsniveau zoals groepen voor moeders door moeders, investeren in campagnes voor gedragsverandering, en het creëren van een cultuur waarin borstvoeding welkom is en wordt aangemoedigd.

De twee cruciale interventie omvat verbeterde omstandigheden qua water, sanitatie, en hygiëne in huizen en gemeenschappen. Volgens UNICEF hebben wereldwijd nog steeds 2,4 miljard mensen geen toegang tot moderne sanitatie, en 663 miljoen mensen geen toegang tot veilige waterbronnen. Veel kinderen hebben nog steeds gebrek aan schoon drinkwater, aan toegang tot basale toiletten, en aan goede aanwending van hygiëne.

Een slechte waterkwaliteit en gebrek aan betrouwbare sanitatiesystemen om menselijk afval af te voeren spelen een grote rol in de verspreiding van ziekten. Unicef rapporteert dat zoiets simpels als handenwassen met zeep de niveaus van diarree en luchtweginfecties kan terugbrengen met respectievelijk meer dan 40% en 25%.

Door niet alleen te investeren in systemen die schoon drinkwater en sanitatie bieden, maar ook in onderwijsprogramma’s die een betere toepassing van hygiëne en het gebruik van toiletten aanmoedigen, kunnen regeringen een vicieuze cirkel van diarree en ondervoeding doorbreken die onomkeerbare fysieke en cognitieve schade kan aanrichten. De kinderen die geholpen worden hebben meer kans om naar school te gaan en om tot gezonde ontwikkelde volwassenen uit te groeien.

De derde cruciale interventie is vaccinatie. Vaccins representeren de meest kosteneffectieve interventie om ziekten in de kindertijd te voorkomen, en ze bestaan al voor de meest algemene bacteriële oorzaken van longontsteking (pneumokokken en Hib) en voor de belangrijkste oorzaak van diarree (het rotavirus). Toch leeft de helft van de kinderen op de wereld in gebieden waar het pneumokokkenvaccin niet beschikbaar is door middel van een nationaal immunisatieprogramma, en slechts 15% van de kinderen in de armste landen ter wereld heeft toegang tot het rotavirus-vaccin.

Door vaccins beschikbaar te maken door nationale immunisatieprogramma’s kunnen overheden alle kinderen beschermen tegen de ziektes die ze het meest waarschijnlijk zullen schaden of doden. Inspanningen om te garanderen dat families voordeel halen uit vaccinatieservices inclusief door ouders te onderwijzen over de waarde ervan zijn ook van belang.

Longontsteking en diarree zouden niet nog steeds kinderlevens mogen eisen. Geen enkele interventie zal op zichzelf afdoende zijn. Maar de versnelde en gecoördineerde implementatie van de drie hierboven beschreven interventies zouden een heel eind kunnen komen in het voorkomen van longontsteking en diarree, vooral voor de meest kwetsbare kinderen, wat ze in staat zal stellen om een gezond en productief leven te leiden .

Vertaling Melle Trap