Konektivita pro všechny

OXFORD V posledním desetiletí se počet nových uživatelů internetu ztrojnásobil. Třebaže je však velká většina světové populace i nadále offline, tempo expanze v nedávných letech prudce kleslo. Dochází snad internetové revoluci dech?

V letech 2005 až 2008 se počet uživatelů internetu zvyšoval ročním kumulovaným tempem 15,1%, takže celkový počet osob připojených k síti dosáhl zhruba 2,7 miliardy. Podle nové zprávy společnosti McKinsey Global Institute však v letech 2010-2013 tempo růstu kleslo na 10,4%. Vzhledem k enormnímu ekonomickému přínosu konektivity by mělo mít nalezení cest, jak poskytnout přístup k internetu také zbývajícím čtyřem miliardám lidí na zeměkouli, vysokou prioritu.

To se samozřejmě lehko řekne. Přibližně tři čtvrtiny nepřipojených osob – celkem 3,4 miliardy lidí – žijí v pouhých dvaceti zemích. V roce 2012 jich zhruba 64% bydlelo ve venkovských oblastech, oproti pouhým 24% uživatelů internetu, přičemž asi polovina jich žije pod hranicí chudoby dané země a pod úrovní středního příjmu. Přibližně 18% z nich jsou lidé starší 54 let, oproti přibližně 7% internetové populace, a zhruba 28% jich je negramotných, zatímco u uživatelů internetu se míra gramotnosti blíží 100%. A konečně ženy tvoří 52% nepřipojené a pouze 42% připojené populace.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/ayVobgo/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.