0

Pozadí íránské jaderné argumentace

MELBOURNE – Je Írán opravdu skálopevně rozhodnut stát se zemí disponující jadernými zbraněmi? Anebo se spokojí s jaderným komplexem, v němž se sice dají zbraně vyrábět, ale on se rozhodne to neučinit? A má tato nuance nějaký význam?

Jen v málokteré mezinárodní otázce jde o více než v této. Převládne-li hluboký pesimismus ohledně íránských záměrů, je bezprostřední obavou preventivní izraelský útok, který povede k další velké válce na Blízkém východě – pravděpodobně s katastrofálními důsledky pro globální ekonomiku.

Nikdo by neměl podceňovat obtížnost hodnocení skutečných záměrů Íránu. Smíšené signály ze vzájemně soupeřících mocenských center nemohou být vodítkem, stejně jako opakovaný kontrast mezi obvykle říznými veřejnými vystoupeními íránských představitelů a často umírněnými soukromými diskusemi. Pesimisté a skeptici mohou poukazovat na bezpočet příkladů íránských obstrukcí a zahrávání si s ohněm v přístupu k legitimním mezinárodním obavám o jeho jaderné programy.

S ohledem na to začalo snad až příliš mnoho politiků a komentátorů Írán překotně odsuzovat a trvat na tom, že tato země je nezvratně odhodlána vyvinout jaderné zbraně, případně že usiluje o zařízení na obohacování uranu, což je stejně nebezpečné.