3

Inovace a filozofie

MIAMI – Lze se naučit inovacím? Jsou inovace něčím, co si člověk může osvojit ve škole?

Po přečtení literatury od několika předních světových expertů na inovace – Claytona Christensena, Henryho Chesbrougha, Johna Kaa, Jamese Andrewa a Harolda Sirkina – jsem byl fascinován, ale bohužel také frustrován. Inovace jsou výrobou nových znalostí, které vytvářejí hodnotu. Jejich podstatou jsou svěží myšlenky, jež dávají vzniknout novátorským výrobkům, službám a procesům, novým metodám řízení a originálním konstrukcím a vynálezům, které přinášejí větší zisky firmám, regionům i státům.

Většina expertů se shoduje, že na otázku, jak inovovat, neexistují žádné univerzální formule nebo recepty. Je však možné vytvářet příhodné podmínky – filtrovat myšlenky, uskutečňovat plány a tím usnadňovat tvořivost –, v nichž mohou inovace vzkvétat?

Manažery lze možná naučit, jak podněcovat inovace vytvářením prostředí, které stimuluje a povzbuzuje svobodu jednotlivce, tvořivost a konstruktivní kritiku. Inovace jsou pravděpodobnější tam, kde se lze zpěčovat omezením a autoritám, kde jednotlivci i skupiny smějí ignorovat konvence, kde je povoleno a podněcováno mísení myšlenek, lidí a kultur a kde metody řízení umožňují firmám a průmyslovým odvětvím co nejrychleji si uvědomovat a identifikovat chyby a brát si z nich ponaučení.