Nová jablka sváru ve financování rozvoje

PRETORIE – Po celém světě sílí popularita partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) na podporu rozvoje infrastruktury v rozvíjejících se zemích. Za PPP se staví skupina G-20 s vyhlídkou na oživení globálního růstu a tvorbu pracovních míst. Ekonomiky BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika) je pokládají za cestu k rychlé a levné výstavbě nezbytné infrastruktury. Organizace spojených národů doufá, že infrastrukturní PPP zajistí prostředky na realizaci její globální rozvojové agendy pro období po roce 2015. Nová přitažlivost PPP může od základu změnit nejen rozvojovou ekonomii, ale i obecný vztah mezi bohatými a chudými zeměmi – třebaže ne nutně k lepšímu.

Módní vlna PPP má tři základní složky: prudký příliv financí do infrastruktury (opřený o penzijní a další velké fondy), vytvoření „kanálů“ lukrativních megaprojektů PPP k vytěžení surovin jednotlivých zemí a demontáž environmentálních a sociálních pojistek. Každou z nich je třeba bedlivě sledovat zároveň s tím, jak se využívání PPP bude rozšiřovat.

Světová banka už usiluje o to, aby expanzí infrastrukturních projektů během deseti let zdvojnásobila své půjčování. Její Globální infrastrukturní zařízení bude pobízet světové penzijní a suverénní fondy, aby investovaly do infrastruktury jako specifické třídy aktiv.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/OXYES6f/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.