yamada1_Xinhua News Agency_Getty Images_vaccine Xinhua News Agency/Getty Images

Globální bezpečnostní riziko antimikrobiální rezistence

SEATTLE – V současnosti čelíme tvrdé realitě – takové, kdy léčba či prevence infekčních chorob neudělala zásadní pokrok od počátečních úspěchů vakcín a antimikrobiálních terapií. V jistém smyslu směřuje svět zpět, kdy se kdysi léčitelné mikroby stávají odolnými vůči existujícím terapiím a narůstají nové injekce, pro které neexistují efektivní zákroky.

Situace představuje vážné a bezprostřední riziko pro celý svět. Důkazem budiž globální dopad krize s virem Ebola v roce 2014 v Západní Africe, nebo propuknutí SARS v roce 2003, což ohrozilo i bohaté ekonomiky jako je Singapur nebo Kanada.

Objev vysoce smrtelné a rychle se šířící infekce s antimikrobiální rezistencí by vedl nespočtu mrtvých a nepředstavitelnému utrpení. Následky by mohly být obdobného rozsahu jako po velkém teroristickém útoku. Společenství by mohla bát izolována, národní hranice uzavřeny a cestování by mohlo být omezeno či dokonce pozastaveno. Zdravotní systémy by se mohly rozpadnout či zhroutit a stejně tak ekonomika.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/N125ex2cs