Toddler concentrated with a tablet Getty Images

De informatierevolutie staat nog in de kinderschoenen

CAMBRIDGE – Er wordt vaak gezegd dat we een informatierevolutie beleven. Maar wat betekent dit, en waar leidt die revolutie ons heen?

Informatierevoluties zijn niet nieuw. In 1439 gaf de drukpers van Johannes Gutenberg de aanzet tot het tijdperk van de massacommunicatie. Onze huidige revolutie, die in de jaren zestig in Silicon Valley van start is gegaan, is verbonden met de Wet van Moore: het aantal transistoren op een computerchip verdubbelt iedere paar jaar.

Aan het begin van de 21e eeuw kostte computerkracht een duizendste van wat het begin jaren zeventig kostte. Nu verbindt het internet vrijwel alles met elkaar. Halverwege 1993 waren er in de hele wereld ongeveer 130 websites; tegen 2000 was dat aantal de 15 miljoen gepasseerd. Vandaag de dag zijn er ruim 3,5 miljard mensen online; deskundigen voorspellen dat het “Internet of Things” in 2020 20 miljard apparaten met elkaar zal verbinden. Onze informatierevolutie staat nog in de kinderschoenen.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/qQ6aZeTnl