0

Nerovnost na postupu

Nakolik by nás měla znepokojovat nerovnost? Zodpovězení této otázky vyžaduje, abychom si nejprve odpověděli na jinou otázku: „Ve srovnání s čím?“ Co je alternativou, vůči níž máme posuzovat míru nerovnosti, jíž jsme svědky?

Florida je materiálně mnohem nerovnější společností než Kuba. Správným pohledem na situaci – jsou-li Florida a Kuba našimi alternativami – není ovšem úsudek, že Florida se vyznačuje přílišnou nerovností, nýbrž že Kuba se vyznačuje přílišnou chudobou.

Na globální úrovni je těžké tvrdit, že nerovnost je jedním z hlavních politicko-ekonomických problémů světa. Je těžké, alespoň pro mne, představit si v uplynulých padesáti letech alternativní politická uspořádání či ekonomické politiky, které by přesunuly významnou část majetku dnešních bohatých států do dnešních států chudých.

Umím si snadno představit alternativy, například vítězství komunistů ve volbách v Itálii a Francii po druhé světové válce, které by zbídačily státy, jež jsou dnes na bohatém Severu. Dokážu si rovněž představit alternativy, které by obohatily chudé státy: kdyby se Teng Siao-pching nestal čínským předákem v roce 1976, ale už v roce 1956, úkol by to tu splnilo. Ale alternativy, které by obohatily Jih za cenu úbytku bohatství Severu, by vyžadovaly masovou revoluci v psychologii člověka.