A brew master brews coffee in Bangalore MANJUNATH KIRAN/AFP/Getty Images

Probouzení indických měst

WASHINGTON – Když se Velká Británie stala v devatenáctém a na počátku dvacátého století prvním státem na světě, který prošel rozsáhlou urbanizací, proměnil tento proces její ekonomiku i společnost. Dnes stojí tváří v tvář podobné transformaci Indie, kde ovšem tato změna probíhá stonásobně rychleji. Do roku 2030 dosáhne počet obyvatel Indie žijících ve městech počtu 600 milionů lidí, což je dvojnásobek počtu obyvatel Spojených států.

Pro Indii je rychlá urbanizace obzvláště klíčová, protože zemi umožní plně využít demografické dividendy, kterou nabízí její mladá populace. Každoročně se objem pracovní síly v zemi zvýší o dalších 12 milionů osob, a tato dividenda má tudíž obrovský potenciál. S pokračováním procesu urbanizace budou propojenost, blízkost a rozmanitost urychlovat šíření znalostí, podněcovat další inovace a zvyšovat růst produktivity a zaměstnanosti.

Navzdory všem výhodám je však rychlá urbanizace spojena i s obrovskými problémy, od řešení dopravních zácp a znečištění ovzduší až po zajišťování, aby byl růst inkluzivní a spravedlivý. Jako země, která k urbanizaci přistupuje později, bude Indie těžit z technologických inovací – včetně digitálních technologií, čistší energie, novátorských stavebních hmot a nových způsobů dopravy –, které jí umožní přeskočit některé rozvinutější protějšky. Správné využití těchto technologií však bude vyžadovat efektivní politiku včetně chytrých investic do infrastruktury a opatření vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti měst, zejména v moderních sektorech.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/JXWszi3/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.