0

Indická pseudodemokracie

Indický premiér Atal Bihárí Vádžpéjí nedávno prohlásil, že i přes vnější zdání zdraví se indická demokracie zřejmě stala prázdným pojmem, neboť volby se změnily ve frašku a ,,stranický systém byl rozleptán kvůli neetickým praktikám". Podle Vádžpéjího je ,,vnější skořápka demokracie bezpochyby neporušená, ale zdá se, že je zevnitř prožraná moly".

V předmluvě ke své nedávné sbírce projevů si Vádžpéjí zároveň položil otázku, zda demokracie v Indii skutečně zapustila kořeny. ,,Jak mohou demokratické instituce řádně fungovat," dotázal se, ,,když je politika stále více kriminalizována?"

Jedná se o zvláštní obrat, neboť parlamentní demokracie dlouho naplňovala většinu Indů pýchou. Země se možná nevyrovná svým asijským sousedům co do prosperity, avšak zároveň se Indové vždy mohli chlubit životaschopností svého parlamentního systému. Dnes je podobné vychloubání slyšet stále méně často.

Nejenže je na pozadí mohutného ekonomického oživení v Asii patrnější hospodářský nezdar Indie, ale najevo vychází i selhání jejího politického systému. Bezzásadová politika, kult násilí, komunální vášně a strašlivé vybíjení náboženských menšin společně otřásly vírou občanů v životaschopnost politického systému. Není tedy divu, že se lidé začínají ptát, zda Indie nepotřebuje alternativní systém vlády.